Партнери Програми


Програма розвитку ООН в Україні; UNDP Ukraine; logo; png

ПРООН в Україні

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ НАЦІЙ (ПРООН) є глобальною мережею ООН в галузі розвитку. ПРООН тісно співпрацює з усіма верствами суспільства та допомагає країнам розбудовувати спроможність протистояти кризам, розвивати та підтримувати економічне зростання, спрямоване на покращення життя кожної людини. Шляхом налагодження партнерства з національними, регіональними та місцевими органами влади, громадянським суспільством та приватним сектором ПРООН надає підтримку Україні у її зусиллях із викорінення бідності, підвищення потенціалу населення, забезпечення рівного доступу до результатів розвитку, збереження навколишнього середовища та сприяння демократичному врядуванню.

Основна мета ПРООН – підтримати Україну на шляху сталого людського розвитку, спрямованого на досягнення заможної, демократичної та сильної держави, в якій ніхто не залишається осторонь і враховується думка кожного і кожної.

ПРООН керується Цілями розвитку тисячоліття та Конвенціями ООН, до яких приєдналася Україна. Діяльність ПРООН особливо спрямована на боротьбу із бідністю у сільських районах шляхом впровадження ефективних моделей соціального і економічного розвитку та розвитку навколишнього середовища, а також шляхом підтримки демократичних процесів, установ та мереж.

ПРООН допомагає та посилює партнерів на національному та місцевому рівні, які розробляють сталі рішення для забезпечення всеосяжного національного, регіонального та місцевого розвитку.

ПРООН досягає своїх цілей у партнерстві з Урядом України, іншими агентствами ООН, установами з розвитку, громадянським суспільством та місцевими громадами. Допомагає знайти українські рішення для всесвітніх та національних викликів у сфері розвитку за рахунок проведення низки ініціатив, заснованих на досвіді та порівняльних перевагах ПРООН.

Сьогодні ПРООН застосовує міжнародний досвід молодіжної роботи та спільно з державою відбудовує систему молодіжних організацій, гуртків, таборів тощо, готуючи тренерів у галузі неформальної освіти та дозвілля молоді.

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ)

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ)

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) відкрив своє представництво у Києві у 1997 році. З того часу ми працюємо над покращенням життя дітей та сімей на всій території України.

Протягом останніх років ЮНІСЕФ постійно збільшував масштаби своєї підтримки Уряду України у створенні програм з охорони здоров’я, харчування, освіти та захисту для дітей. ЮНІСЕФ відстоює права дітей на участь та виступає за пріоритетність дій направлених на допомогу найбільш знедоленим та дітям та родинам, що опинились у кризових ситуаціях. Визнаючи, що добробут дітей тісно пов’язаний із станом матерів, ЮНІСЕФ також працює заради покращення здоров’я та освіти та захисту прав матерів в Україні.

Представництво ЮНІСЕФ в Україні продовжує реалізацію програми, що відображає прагнення країни досягти Цілей розвитку тисячоліття. Ці цілі включають захист материнства, зменшення дитячої смертності, зупинення поширення ВІЛ/СНІДу й туберкульозу, захист вразливих категорій і сприяння гендерній рівності.

Поточна Програма співпраці з Урядом України, яка триває з 2012 року по 2015 рік складається із чотирьох компонентів:

Програми ЮНІСЕФ впроваджуються у Києві, АР Крим, Одесі, Донецьку, Херсоні, Сумах, Рівному, Івано-Франківську, Черкасах, Житомирі, Хмельницькому, Чернігові, Дніпропетровську, Запоріжжі, Миколаєві.

Діяльність ЮНІСЕФ фінансується за рахунок. добровільних внесків окремих осіб, підприємств, фондів та урядів.

Мiнiстерство молоді та спорту України Мінмолодьспорт ідентика

Мiнiстерство молоді та спорту України

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ (Мінмолодьспорт) є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у молодіжній сфері, сфері фізичної культури і спорту.

Основними завданнями Мінмолодьспорту є забезпечення формування та реалізація державної політики у молодіжній сфері, сфері фізичної культури і спорту, участь у формуванні та реалізація в межах повноважень, передбачених законом, державної політики у сфері волонтерської діяльності.

З метою залучення молоді до співпраці з органами виконавчої влади шляхом реалізації в Україні системи навчання державних службовців і лідерів молодіжних громадських організацій за аналогію Європейських програм «Молодіжний працівник» та формування активної життєвої позиції молоді, в червні 2014 року Міністерство молоді та спорту України за підтримки Програми розвитку ООН України ініціює започаткування навчальної Програми «Молодіжний працівник».

ДУ Державний інститут сімейної та молодіжної політики logo png

Державний інститут сімейної та молодіжної політики

ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ СІМЕЙНОЇ ТА МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ (ДІСМП) є державною, бюджетною науково-дослідною установою.

ДІСМП належить до сфери управління Міністерства молоді та спорту України (далі – Міністерство) відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України “Про віднесення підприємств, установ та організацій до сфери управління Міністерства молоді та спорту” від 23 жовтня 2013 р. № 902-р.

Основними Завданнями Інституту є:

 • фундаментальні та прикладні наукові дослідження з найважливіших проблем формування й реалізації державної політики щодо молоді, а також інших категорій населення України;
 • моніторинг становища молоді, а також інших категорій населення України, шляхом наукового аналізу та соціологічних досліджень;
 • підготовка проектів щорічних доповідей Президенту України, Верховній Раді України і кабінету Міністрів України;
 • підготовку проектів соціальних стандартів та нормативів щодо соціального становлення та розвитку молоді, а також інших категорій населення України;
 • науково-методичний супровід та моніторинг окремих соціальних програм, що реалізуються державними та громадськими організаціями;
 • навчання з підвищення кваліфікації працівників органів виконавчої влади, які займаються реалізацією державної політики стосовно молоді, а також інших категорій населення України, спеціалістів соціальної сфери та громадських організацій;
 • проведення соціологічних досліджень з метою вивчення соціальних проблем молоді та різних категорій населення;
 • розробка і видання наукової, науково-методичної та навчально-методичної літератури.

ДІСМП з 1997 року здійснює освітню діяльність у співпраці з органами виконавчої влади, міжнародними, благодійними та молодіжними організаціями.

Інститут має Ліцензію МОНмолодьспорту України № 582029 від 30.06.2011 р. на надання освітніх послуг на рівні кваліфікаційних вимог щодо підвищення кваліфікації за напрямом 1501 «Державне управління», ліцензійний обсяг складає 1000 осіб.

Ліцензія про надання освітніх послуг ● Державна установа “Державний інститут сімейної та молодіжної політики”
Ліцензія ДІСМП про надання освітніх послуг
У процесі співпраці з державними виконавчими органами влади та міжнародними, молодіжними та благодійними організаціями щодо надання освітніх послуг ДІСМП виконує такі завдання:

 • навчально-організаційне забезпечення проекту (організація та проведення навчального процесу, створення бази даних слухачів, їх інформування, взаємозв’язок з тренерами);
 • науково-методичний супровід (розробка та оформлення робочих програм, навчально-методичних посібників, розробка навчальних матеріалів для слухачів);
 • наукова логістика (розробка критеріїв відбору та анкети для учасників конкурсу, збір, обробка та аналіз рівня знань учасників конкурсу, їх відбір);
 • моніторинг навчальних програм;
 • створення ефективних технологій навчання і розвитку дорослого населення України.

Цільовою аудиторією ДІСМП у сфері підвищення кваліфікації є державні службовці, керівники та працівники державних підприємств, установ і організацій, керівники, лідери молодіжних організацій, які займаються реалізацією державної політики щодо сім’ї, дітей та молоді.

ДІСМП має потужний науковий потенціал (2 доктора наук, 9 кандидатів наук), а також всі необхідні ресурси для реалізації Програми «Молодіжний працівник».

В липні 2014 року ДІСМП виграв тендер на здійснення науково-методичного супроводу Базового тренінгу навчальної програми «Молодіжний працівник».

Програма «Молодіжний працівник» яка започаткована ПРООН, Міністерством молоді та спорту та Державним інститутом сімейної та молодіжної політики має значні перспективи розвитку. За даною Програмою планується професійна підготовка 4000 молодіжних працівників.