Бібліотека

Робота з молоддю: історія, цінності, орієнтири

Работа с молодежью: история, ценности, ориентиры (Материалы I Всероссийской заочной научно-практической конференции ученых, аспирантов, студентов, общественных деятелей с международным участием) | ВОЛОНТЕРСТВО, НА РУССКОМ, РОБОТА З МОЛОДДЮ

Самарський державний університет
2013 рік

У виданні представлені роботи вчених, аспірантів, магістрів, спеціалістів та бакалаврів соціальної сфери, підготовлені ними до I Всеросійської заочної науково-практичної конференції вчених, аспірантів, студентів, громадських діячів з міжнародною участю, присвячені різним теоретичним і практичним аспектам роботи з молоддю.

Представлені матеріали будуть цікаві і корисні не тільки для фахівців по роботі з підлітками, молоддю, а й для широкої читацької аудиторії. Збірник може бути використаний як додаткове джерело інформації при навчанні професіям категорії «людина — людина».

Основні тематичні напрямки:

  1. Молодь як об’єкт державної політики.
  2. Традиції та інновації в роботі з молоддю.
  3. Життєві цінності сучасної молоді.
  4. Сучасні дослідження організації роботи з молоддю.
  5. Волонтерство як перспективний напрямок роботи з молоддю.

В издании представлены работы ученых, аспирантов, магистров, специалистов и бакалавров социальной сферы, подготовленные ими к I Всероссийской заочной научно-практической конференции ученых, аспирантов, студентов, общественных деятелей с международным участием, посвященные различным теоретическим и практическим аспектам работы с молодежью.

Представленные материалы будут интересны и полезны не только для специалистов по работе с подростками, молодежью, но и для широкой читательской аудитории. Сборник может быть использован в качестве дополнительного источника информации при обучении профессиям категории «человек — человек».

Завантаження