Бібліотека

Стратегія молодіжної роботи в Естонії

Стратегия молодежной работы в Эстонии на 2006—2013 годы | 2006, МОЛОДІЖНА РОБОТА, НА РУССКОМ

Estonian Ministry of Education and Research (HTM)
2006 рік

Молодіжна політика (ест. noortepoliitika) Естонської Республіки регулюється «Законом про молодіжну роботу», прийнятим Рійгікогу 17 лютого 1999 року, а також «Стратегією розвитку молодіжної роботи на 2006-2013 роки», розробленої Міністерством освіти і науки ЕР (Haridus- ja Teadusministeerium). Вищезазначені документи спираються на Білу книгу молодіжної політики Європейського союзу (англ. White Paper on Youth), затверджену Європейською комісією у 2001 році.

Завантаження