Skip to content

Молодіжна політика

”Ціннісні орієнтації сучасної української молоді”. Щорічна доповідь Президенту України, Верховній Раді України про становище молоді в Україні (за підсумками 2015 року)
92
Files 1
Downloads 23

Існують різні точки зору з приводу того, якою є сучасна молодь. Однак їх детальний аналіз показує, що більшість з них позбавлені чіткої аргументації, а деякі не відповідають дійсності. Така ситуація,...

Read more
Молодь в Україні
101
Files 1
Downloads 26

Гарнець О.М., Копиленко О.Л., Привалов Ю.О., Трофименко О.В.
2006 рік
ISBN 966-7665-79-8

Молодь в Україні. Дослідження молодіжного сектора: проблеми та перспективи. Здійснено в рамках Проекту...

Read more
Сучасний європейський досвід формування та реалізації молодіжної політики (Навчальний посібник)
157
Files 2
Downloads 111

Бородін Є. І., Борисова Ю. В., Літвінова Н. М., Хохрякова І. В.
2008 рік

У посібнику висвітлено законодавчі засади та інституційну будову молодіжної політики європейських країн, концептуальні...

Read more
Історія молодіжної роботи в Європі, ч. 5 – Автономія через залежність – Історії співпраці, конфліктів і інновацій в молодіжній роботі
78
Files 5
Downloads 71

Lasse Siurala, Filip Coussée, Leena Suurpää, Howard Williamson
2016 рік

Серія “Історія молодіжної роботи в Європі” спрямована на досягнення кращого розуміння поточних проблем в роботі з молоддю і...

Read more