Skip to content
Home / Iсторiя програми

Iсторiя програми

Реалізація Програми «Молодіжний працівник» розпочалася у 2014 році за підтримки Програми розвитку ООН України та у співпраці з Міністерством молоді та спорту України й Державним інститутом сімейної та молодіжної політики. Впровадження Програми «Молодіжний працівник» в Україні – це унікальна можливість підвищити професійний рівень представників державних службовців та громадських об’єднань, які працюють з молоддю, що сприятиме збільшенню кількості молоді, яка бере участь у формуванні молодіжної політики, та посилить на загальнодержавному рівні взаємодію державних та молодіжних громадських інституцій щодо соціального становлення молоді.

Презентація програми “Молодіжний працівник 2018

Презентація програми “Молодіжний працівник 2018”

Унікальність програми «Молодіжний Працівник»:

Програма є національною. Вперше за роки Незалежності започатковано навчальну програму національного масштабу для фахівців, що працюють з молоддю, яка базується на принципах міжсекторального та міжгалузевого партнерства. Вперше фахівців, які працюють з молоддю, виділяють в окрему професійну групу. Молодіжна робота виокремлюється як окремий професійний напрям, що потребує спеціально підготовлених фахівців.

Міжсекторний та міжгалузевий підхід. Близько 30% випускників Програми – це представники професій прямо не пов’язаних з молодіжним сектором (представники бібліотечної галузі, журналісти, представники приватного сектору, вчителі тощо). Це говорить про наявність значного потенційного ресурсу для посилення молодіжної роботи. Таким чином, Програма посилює структуру молодіжної політики за рахунок представників інших галузей і секторів.

Доступність. Програми базується на принципах неформальної освіти, що робить її доступною для широкого кола представників суміжних галузей. Щоб пройти навчання за Програмою, не потрібно мати спеціальну освіту, рекомендаційні листи від керівництва, бути представником певних організацій тощо. Єдина умова до участі: досвід та бажання працювати з молоддю. Крім того участь у Програмі є безкоштовною, як для учасника, так і для організації, яку він представляє.

Цільова аудиторія програми:

 • Лідери та активісти громадських та благодійних організацій, які працюють з молоддю;
 • Державні службовці, відповідальні за реалізацію молодіжної політики на місцевому та регіональному рівні;
 • Працівники інших організацій, залучених до роботи з молоддю незалежно від форми власності.

Програма «Молодіжний працівник» передбачає 3 види тренінгів:

Level 1
First level
Base
Level 2
Second level
Specialized
Level 3
Third level
Training for coaches

Мета програми:

Підвищення кваліфікації молодіжних лідерів та фахівців молодіжної галузі в умовах децентралізації задля підвищення ефективності розробки та реалізації обґрунтованої молодіжної політики на локальному та регіональному рівнях.

Основні завдання програми:

 • Підвищення теоретичних знань та практичних навичок молодіжних лідерів та фахівців молодіжної галузі щодо окремих складових формування та реалізації обґрунтованої молодіжної політики шляхом проведення навчальних тренінгів.
 • Формування бази даних фахівців молодіжної сфери та кращих практик реалізації молодіжної політики на локальному і регіональному рівнях.
 • Надання консультацій з питань формування місцевої молодіжної політики: визначення тем тренінгів; побудова програм базових досліджень та досліджень з моніторингу та оцінки місцевої обґрунтованої молодіжної політики; вибір критеріїв ефективності; побудова окремих проектів та програм тощо.

Метою діяльності молодіжного працівника є формування регіональної політики та створення умов для всебічної самореалізації молоді в різних сферах суспільного життя, розкриття її потенціалу, захист інтересів та прав молоді.

Напрями діяльності молодіжного працівника:

 • реалізація державної молодіжної політики на регіональному та місцевому рівнях;
 • забезпечення взаємозв’язку державних органів регіонального і місцевого рівнів у процесі реалізації державної молодіжної політики;
 • забезпечення і розвиток взаємозв’язку державних органів, молодіжних об’єднань та неформальних молодіжних спільнот на регіональному і місцевому рівнях;
 • сприяння координації роботи молодіжних колективів та об’єднань;
 • участь у розробці й реалізації молодіжних проектів та програм;
 • надання консультаційної допомоги підліткам, молоді, молодим сім’ям (профорієнтаційної, правової, соціальної, психологічної, оздоровчої та ін.);
 • моніторинг інформації про становище молоді в регіонах (формування «соціальних паспортів» різних груп молоді).

Очікувані результати програми «Молодіжний працівник»:

 • Забезпечення системного підходу до реалізації молодіжної політики в Україні.
 • Імплементація кращих світових практик.
 • Налагодження ефективного діалогу між держструктурами та інститутами громадського суспільства.

Партнери проекту

Програма реалізується за фінансової та організаційної підтримки Міністерства молоді та спорту України, ПРООН, Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) та Державного інституту сімейної та молодіжної політики.