Перейти до контенту
Головна / Бібліотека / Молодіжна політика / ”Ціннісні орієнтації сучасної української молоді”. Щорічна доповідь Президенту України, Верховній Раді України про становище молоді в Україні (за підсумками 2015 року)

”Ціннісні орієнтації сучасної української молоді”. Щорічна доповідь Президенту України, Верховній Раді України про становище молоді в Україні (за підсумками 2015 року)

Існують різні точки зору з приводу того, якою є сучасна молодь. Однак їх детальний аналіз показує, що більшість з них позбавлені чіткої аргументації, а деякі не відповідають дійсності. Така ситуація, з одного боку, спричинена відсутністю системних досліджень з проблем молоді (дослідження попередніх років мали фрагментарний характер і не дозволяють скласти «соціальний портрет» української молоді), з іншого – є результатом спекуляцій довкола молодіжних цінностей тими, хто не бажає визнавати ролі молоді в демократичних перетвореннях України, у захисті її територіальної цілісності та суверенітету.

В умовах військової агресії та складного періоду державотворення, який нині переживає Україна, як ніколи, важливо сформувати у молоді громадянсько-активні, соціально-значущі якості, які вона зможе проявити в усіх видах діяльності, і, перш за все, пов’язаних із захистом державницьких інтересів: родина – український народ – Україна. Такий результат можливий лише за умов впровадження обґрунтованої молодіжної політики, своєчасних та комплексних дій, що враховують життєві запити та проблеми сучасної української молоді. Підґрунтям дієвої молодіжної політики є результати досліджень, глибокий науковий, теоретично та методологічно обґрунтований аналіз молодіжного середовища.

З огляду на ситуацію, метою Державної доповіді про становище молоді за підсумками 2015 року є аналіз стану та ключових проблем української молоді, її життєвих цінностей, а також державної політики на сучасному етапі, її оновлення та реорганізації, обґрунтування основних пріоритетів, шляхів, рекомендацій щодо забезпечення її ефективної реалізації.

Вкладення